seo sorunu

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

ronay ayk

Kayitli Üye
Katılım
26 Haz 2019
Mesajlar
85
Tepkime puanı
1
Puanları
8
Yaş
1020
Web sitesi
muhabbetkuslari.org
Merhabalar ;

kafeskuslari. com Forum scriptini smf den xenforo geçirdim.Az indexvardı yarısından çoğu kayboldu ama index aldık hemen günlük yazılarım bile 2-3 saate indexleniyır ama üst sıralara giremiyor eskiden yazdığımız ufak yazı bile üstte iken şimdi google gözünden site düşmüş gibi otorite değerleri aynı değişim yok ...

-Makaleler özgün ve seo uyumlu makaleler de çok , sizce ne yapmalıyım ? backlink çalışması düşündüm
yapsam katkısı ne olur yorum backlink etki eder diyorlar siz ne dersiniz ? neler ne önerirsiniz ...
 
Merhaba eğer site düzenini buna göre yaptıysanız geriye sabır kalıyor başkaca bir şey yapmanıza gerek yok.
 
Let's explore some common SEO issues and potential solutions:

1. Low Search Engine Rankings:

 • Issue: Your website is not ranking well in search engine results.
 • Possible Solutions:
  • Conduct keyword research to optimize your content for relevant search terms.
  • Ensure on-page SEO elements such as title tags, meta descriptions, and header tags are optimized.
  • Build high-quality backlinks from reputable websites.
  • Regularly update and add fresh, relevant content to your site.

2. Indexing Issues:

 • Issue: Some or all of your web pages are not indexed by search engines.
 • Possible Solutions:
  • Check your robots.txt file to ensure it's not blocking search engine crawlers.
  • Submit a sitemap to search engines using Google Search Console or Bing Webmaster Tools.
  • Review your website's crawlability and address any issues that may prevent proper indexing.

3. Page Speed Problems:

 • Issue: Slow-loading pages can negatively impact your search rankings.
 • Possible Solutions:
  • Use tools like Google PageSpeed Insights to identify and address speed issues.
  • Optimize images and use browser caching to improve load times.
  • Consider using Content Delivery Networks (CDNs) to distribute content and reduce server load times.

4. Mobile Responsiveness:

 • Issue: Your website is not mobile-friendly.
 • Possible Solutions:
  • Use responsive web design to ensure your site adapts to different screen sizes.
  • Test your site's mobile-friendliness using tools like Google's Mobile-Friendly Test.

5. Duplicate Content:

 • Issue: Duplicate content across your site or on other websites.
 • Possible Solutions:
  • Identify and consolidate duplicate content on your own site.
  • Use canonical tags to specify the preferred version of a page.
  • Monitor and address content scraping issues if other sites are duplicating your content.

6. Unoptimized Images:

 • Issue: Images are not optimized for search engines.
 • Possible Solutions:
  • Compress images without compromising quality.
  • Use descriptive file names and alt text for images.
  • Consider using image sitemaps.

7. Broken Links:

 • Issue: Broken links can negatively impact user experience and SEO.
 • Possible Solutions:
  • Regularly check for broken links using tools like Google Search Console or external link checkers.
  • Fix or redirect broken links to relevant pages.

8.Thin Content:

 • Issue: Pages with insufficient or low-quality content.
 • Possible Solutions:
  • Expand and improve the content on thin pages.
  • Ensure content is valuable, relevant, and satisfies user intent.

9. Lack of Local SEO Optimization:

 • Issue: Not optimizing for local search.
 • Possible Solutions:
  • Create and optimize your Google My Business listing.
  • Ensure consistent NAP (Name, Address, Phone Number) information across online directories.
  • Encourage customer reviews and testimonials.

10. Penalties or Manual Actions:

 • Issue: Your site may be penalized or subject to manual actions by search engines.
 • Possible Solutions:
  • Check Google Search Console for any manual actions.
  • Address and rectify the issues mentioned in any penalties.
Addressing these common SEO issues should help improve your website's performance in search engine rankings. Regularly monitor your site's health using tools like Google Search Console, Bing Webmaster Tools, and other SEO analytics platforms. If you have specific details about the issue you're facing, feel free to provide more information for more targeted assistance.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst Alt