SEO Nedir, Nasıl Yapılır ?

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

ismet

Kayitli Üye
Katılım
21 Ara 2018
Mesajlar
68
Tepkime puanı
2
Puanları
8
SEO İngilizce olarak “Search Engine Optimization” yani “Arama Motoru Optimizasyonu” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Arama Motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

SEO’nun temel amacı, açılımı itibariyle “Arama Motoru Optimizasyonu” yani Arama Motorlarında üst sıralarda listelenmektir. Bu amaç da, sitelerde yer alan bilgi, hizmet veya satışların daha fazla ilgili kitleye ulaştırılmasını sağlamaktır.


SEO, sitelerin doğal yollarla ulaşamayacakları web popülerliğine, doğal görünen yöntemler kullanarak ulaşma sanatıdır. Bu web popülerliği, beraberinde Google sıralama artışını da getirmektedir.

SEO İnternet reklamcılığının en prestijli ve getirisi yüksek pazarlama stratejisidir.

SEO Nasıl Yapılır ? – Popülarite
SEO bir nevi doğal bir popülarite sağlama sanatıdır. Bu popülariteyi en doğal yollarla sağlayan uzmanlar ise en iyi SEO Uzmanları sayılırlar.

Popülarite kelimesini web dünyası için meşhur olmak kelimesiyle ifade edebiliriz. Google da üst sıralarda listelenmek en iyi reklam türüdür. Ancak üst sıralarda listelenmek aslında reklam yapmakla mümkün olmaktadır. Kısaca sitenizi popüler hale getirmek için yaptığınız tüm tanıtım ve reklamların sonucu olarak siteniz üst sıralara yükselmektedir.

Google, bir sitenin popüler olmaya başladığını, ziyaretçi sayısının düzenli artışından ve site hakkında yapılan link ve bilgilendirme paylaşımlarından anlamaktadır. Bu paylaşımların kanalları ve sayısı arttıkça popülarite daha doğal ve sağlam bir yapıya kavuşmaktadır.

Bir sitenin popülaritesi, açıldığı andan itibaren dikkate alınarak gelişimi değerlendirilir ve arama motoru sonuçlarına doğrudan yansıtılır.


SEO Nasıl Yapılır ? – Doğallık
Doğallık, SEO çalışmalarındaki anahtar kelimedir. Google’ın yükseltme mantığı doğal bir popülarite esasına dayanmaktadır. Bu doğal popülarite anlayışı içerisinde yapay durumlar fark edilir ve dikkate alınmazlar. Bu yapay çalışmaların sayıca fazla olması dikkate alınmamasının yanı sıra olumsuz olarak dikkate alınır ve sıralamaya bu olumsuz etki yansıtılır.

Doğal popülarite anlayışı içerisinde, yapılan paylaşım ve tüm SEO Çalışmaları, site sahibinin bilgisi dışında yapılan çalışmalar olarak görülmelidir. Bu sayede kullanıcıların siteyi faydalı bularak çeşitli paylaşımlarda bulunduğu izlenimi doğmaktadır.

Sitedeki bir makalenin forumlar, bloglar ve sosyal medya gibi SEO’ya katkı sağlayan ortamlarda paylaşılması, kullanıcı eliyle yapılıyormuş izlenimi taşımalı ve sitelerin kullanıcıya gerçekten hizmet eden faydalı siteler olduğu olgusu oluşturulmalıdır.

Doğallık algısının temelini oluşturan en önemli özellik çeşitliliktir. Tek elden yürütülen çalışmaların doğal görünmemesinin sebebi budur. Bu sebeple yapılan çalışmaların yapısı, zamanı, uygulama biçimi ve sayısı gibi kriterlerin çeşitlilik arz etmesi sitenin doğal ve kalıcı yükselmesini sağlamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Hedef kelime belirleme başlıklı makalemizde (google anahtar kelime) belirleyici, google anahtar kelime bulmak aracı ve google yapılan aramalar hakkında bilgiler verilmektedir.
 
SEO, or Search Engine Optimization, is the process of optimizing your website and its content to improve its visibility and ranking in search engine results pages (SERPs). The goal of SEO is to attract organic (non-paid) traffic to your website by making it more relevant and authoritative in the eyes of search engines like Google, Bing, and Yahoo.

Here's how SEO is typically done:
 1. Keyword Research: Identify relevant keywords and phrases that your target audience is likely to use when searching for information related to your website or business. Use keyword research tools like Google Keyword Planner, SEMrush, or Ahrefs to discover popular and relevant keywords.
 2. On-Page Optimization: Optimize your website's content and HTML source code for search engines. This includes:
  • Incorporating target keywords naturally into your titles, headings, meta descriptions, and body content.
  • Creating high-quality, valuable, and relevant content that satisfies the search intent of users.
  • Optimizing images with descriptive filenames and alt tags.
  • Improving website loading speed by optimizing images, minifying CSS and JavaScript files, and leveraging browser caching.
 3. Technical SEO: Ensure that your website is accessible and indexable by search engines. This involves:
  • Optimizing website structure and navigation for both users and search engines.
  • Creating an XML sitemap to help search engines discover and crawl your website's pages.
  • Implementing schema markup to enhance the visibility of your website's content in search engine results.
 4. Off-Page Optimization: Build authority and credibility for your website through external signals such as:
  • Acquiring backlinks from reputable and relevant websites in your industry.
  • Engaging in social media marketing to increase brand awareness and drive traffic to your website.
  • Building relationships with influencers and thought leaders in your niche.
 5. Local SEO (if applicable): If your business serves a local audience, optimize your website for local search results by:
  • Claiming and optimizing your Google My Business listing.
  • Ensuring consistency of NAP (Name, Address, Phone Number) information across online directories and platforms.
  • Encouraging customer reviews and responding to them promptly.
 6. Monitoring and Analytics: Continuously monitor your website's performance in search engine rankings and traffic metrics using tools like Google Analytics and Google Search Console. Analyze data to identify areas for improvement and adjust your SEO strategy accordingly.
SEO is an ongoing process that requires regular monitoring, analysis, and adaptation to changes in search engine algorithms and user behavior. By implementing effective SEO techniques, you can improve your website's visibility, attract more organic traffic, and ultimately grow your online presence and business.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Seo uyumlu yazı yazmak ciddi bir meziyettir. Birçok kişi anahtar kelimeleri yazı içerisine yerleştirdi diye başarı bekliyor. Evet ilk olarak etki görüyor ancak en geç 1 yıl içinde çakılıyor. Sonrasında da tekrar baştan... Ayrıca bir diğer nokta da yeni başlayanlar için çok dağınık alanlara yayılmak. Örneğin https://gelirsagla.com/ web sitesi sadece para kazanma, gelir elde etme, kazanç bulma yollarını işliyor. Google'daki alan hakimiyetini de arttırmış oluyor. Ancak her konuda yazmaya çalışan bazı siteler bir süre sonra gücünü düşürüp çakılıyor. Örnekleri çokça mevcut...
 
SEO veya arama motoru optimizasyonu, arama motorlarında daha iyi sıralama elde etmek için web sitenizde ve çevrimiçi içeriğinizde ayarlamalar yapmanızla ilgilidir.
 
Geri
Üst Alt