Google Adsense Düşük TBM Veren Reklam Firmaları Nasıl Kapatılır ?

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

cakal

Yönetici
Katılım
5 Ara 2018
Mesajlar
521
Tepkime puanı
172
Puanları
43
Konum
izmir
Google AdSense'de düşük TBM (tıklama başına maliyet) veren reklam firmalarını kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Google AdSense hesabınıza giriş yapın ve "Reklam Blokları" bölümüne gidin.
2. Düzenlemek istediğiniz reklam bloğunu seçin.
3. "Reklam kodu" sekmesine tıklayın ve "Reklam URL'leri"ni bulun.
4. "Reklam URL'leri"ni seçin ve "Yönet" seçeneğine tıklayın.
5. Bu sayfada, listelenen reklam URL'lerini inceleyebilir ve düşük TBM verenleri bulabilirsiniz.
6. Düşük TBM veren reklam URL'lerini seçin ve "Dışlama listesi"ne ekleyin.
7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Bu adımları izleyerek, düşük TBM veren reklam firmalarını kapatmış olacaksınız ve bu firmaların reklamları artık sitenizde görünmeyecektir. Unutmayın, reklamverenlerin teklifleri her zaman değişebilir, bu nedenle düzenli olarak reklamverenleri kontrol etmeniz önemlidir.
 
Paylaşım için teşekkürler . İşe yarayabilir ve yardımcı olabilir gibi görünüyor.
 
You may want to optimize your ad placements and consider filtering out low-performing advertising companies. Here's how you can do it:
 1. Review Ad Performance: Take a look at the performance of individual ads and ad units in your AdSense account. Identify which ads or ad networks are consistently delivering low CPC.
 2. Use Google Ad Review Center: Google AdSense offers an Ad Review Center where you can review and block individual ads or ad networks. You can access this feature by logging into your AdSense account, navigating to "Blocking controls" in the left-hand menu, and then selecting "Ad review center." From there, you can review ads and block specific advertisers or categories that are not performing well.
 3. Adjust Ad Placement: Experiment with different ad placements on your website to see if you can improve the CPC. Sometimes, moving ads to more visible locations or integrating them better with your content can lead to higher engagement and better performance.
 4. Implement Ad Balance: Ad Balance is a feature in AdSense that allows you to adjust the number of ads shown to users. By using Ad Balance, you can prioritize higher-paying ads and reduce the visibility of lower-performing ones.
 5. Consider AdSense Experiments: AdSense Experiments allow you to test different ad settings and placements to see which ones perform best. You can use this feature to compare the performance of ads from different advertising companies and make data-driven decisions about which ones to keep or block.
 6. Monitor and Optimize: Continuously monitor your ad performance metrics, including CPC, CTR (Click-Through Rate), and overall revenue. Use this data to optimize your ad strategy over time, including blocking underperforming ad networks and experimenting with new placements and settings.
By actively managing your AdSense account and making strategic adjustments, you can improve your CPC and overall ad revenue over time. Keep experimenting and refining your approach based on performance data to maximize your earnings.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
If you're experiencing low CPC (Cost Per Click) from certain advertising companies in Google AdSense, there are several steps you can take to address this issue:

 1. Identify Underperforming Ads: Use the AdSense Performance reports to identify which ads or ad networks are providing low CPC. Look for patterns in low-performing ads, such as specific ad formats, categories, or geographic regions.
 2. Block Low-Quality Ads: In your AdSense account, you can block specific ads or ad networks that consistently provide low CPC. Go to the "Allow & block ads" section and use the "Blocking controls" to block ads from specific advertisers, ad networks, or categories.
 3. Improve Ad Placement: Experiment with different ad placements, sizes, and formats to optimize your ad revenue. Placing ads in prominent positions within your content or adjusting the number of ads displayed per page can impact CPC and overall earnings.
 4. Optimize Content Relevance: Ensure that your website content is relevant to your target audience and aligned with the interests of advertisers. High-quality, niche-specific content can attract advertisers willing to pay higher CPC rates for relevant ad placements.
 5. Use Competitive Ad Filters: Google AdSense provides a feature called "Competitive Ad Filters," which allows you to block specific advertisers or ad networks whose ads you don't want to appear on your site. You can add the URLs of low-quality ad networks or advertisers to this filter list.
 6. Focus on Targeted Traffic: Targeted traffic from specific geographic regions or demographic groups may result in higher CPC rates. Consider optimizing your content and marketing strategies to attract relevant visitors who are more likely to engage with ads.
 7. Monitor Performance Regularly: Continuously monitor your AdSense performance reports to track changes in CPC and overall ad revenue. Adjust your strategies based on performance trends and experiment with different optimization techniques to maximize earnings.
By implementing these strategies, you can effectively address low CPC from advertising companies in Google AdSense and optimize your ad revenue. Keep in mind that optimizing ad performance is an ongoing process that requires experimentation and continuous monitoring.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst Alt