fireworks web site yapımı

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

azat

Kayitli Üye
Katılım
18 Ara 2018
Mesajlar
22
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
1020
Web sitesi
webtiryaki.com
adobe-fireworks-screenshot.jpg


Fireworks programı genel itibari ile web tasarımı konusunda odlukça yoğun kullanımı olan öğrenimi kolay ve photoshop programlarına göre daha basit özellikleri olan bir grafik programıdır. Web tasarımı konusunda sahip olduğu özellikle sayesinde çok daha hızlı, esnek ve işlevsel tasarımlar yapılabilmektedir. Özellik anlamında web tasarımına en uyun ve uyumlu program olarak dikkat çekmektedir.

Fireworks İle Web Tasarımının Avantajları

Fireworks web tasarımı konusunda oldukça etkili bir programdır. Ve bu program olmanda etkili ve geçerli bir web tasarımı yapmak imkânsızdır. Fireworks ile web tasarımının avantajları ise şu şekildedir;

 • Master sayfa fonksiyonu sayesinde sayfada görülmesi istenen öğelerini istenilen düzende görülmesi sağlanmaktadır.
 • Dahili link sağlama özelliği neticesinde Fireworks’te canlı bir web sayfasında çalışır gibi istediğiniz sayfalara link sağlanabilmektedir. Ayrıca talep edilmesi halinde link olarak URL kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.
 • Akıllı sitil yönetimi özelliği sayesinde farklı yazı sitillerini ister tek tek ister toplu halde değiştirme imkânı sunmaktadır.
 • Profesyonel ve işlevsel vektör araçları kullanılabilmektedir.
 • Oldukça geniş bir yelpazede sembol, stil ve vektör şekli Fireworks programındaki kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu durum web tasarımı konusunda büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
 • Fireworks programında gruplamalar daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Fireworks görüntü optimizasyonu seçenekleri daha kaliteli ve hızlı web tasarımı sağlamak adına oldukça genişletilmiş durumdadır.
 • Fireworks öğrenilmesi ve kullanımı oldukça kolaydır. Hatta photoshop bilen kişiler için öğrenilmesi birkaç dakika almaktadır.
 • Çağımızda kaliteli ve iyi bir Fireworks programı kullanabilen kişilerin iş bulma şansı oldukça fazla olmaktadır.

Yeni bir Fireworks Belgesi Oluşturma

Fireworks uygulamasındaki yeni oluşturulan belgeler Portable Network Graphic belgesi ismiyle bilgisayarlara kaydedilmektedir. Bu dosya Fireworks için asıl dosya formatı anlamındadır. Fireworks'te yapılan grafik işlemleri birçok web ve grafik formatında dışa aktarım ve kaydedilebilme özelliğine sahip durumdadır. Seçilen bu programlardan bağımsız olarak, daha sonra bu belgelerin kolayca düzenleyebilmenizi sağlamak amacıyla orijinal Fireworks dosyası program tarafından belirli bir süre korunmaktadır. Yeni bir Fireworks belgesi oluşturma işlemi bu şekildedir.
 
Creating a website for fireworks can be an exciting project. Here's a breakdown of steps you might consider:
 1. Domain Name and Hosting: Choose a domain name that reflects your fireworks business and register it. Look for a reliable web hosting service to host your website.
 2. Design and Layout: Decide on the layout and design of your website. For a fireworks website, you might want bold and vibrant colors to reflect the excitement of fireworks. Consider including images or videos of fireworks displays to capture visitors' attention.
 3. Content Creation: Write compelling and informative content for your website. This could include information about the types of fireworks you offer, safety tips, pricing, and any special promotions or events.
 4. E-commerce Functionality: If you plan to sell fireworks online, you'll need to integrate e-commerce functionality into your website. Choose a secure payment gateway and ensure that your website is equipped to handle transactions safely.
 5. SEO Optimization: Optimize your website for search engines to improve its visibility online. This involves incorporating relevant keywords into your content, optimizing meta tags, and improving site speed and mobile-friendliness.
 6. Contact Information: Make it easy for visitors to get in touch with you by including contact information such as a phone number, email address, and possibly a contact form.
 7. Social Media Integration: Integrate social media buttons and feeds into your website to encourage visitors to connect with you on platforms like Facebook, Instagram, and Twitter.
 8. Test and Launch: Before launching your website, thoroughly test it to ensure that all links work, pages load correctly, and the e-commerce functionality (if applicable) functions smoothly.
 9. Promotion: Once your website is live, promote it through various channels such as social media, email newsletters, and online advertising to attract visitors.
 10. Regular Updates: Keep your website content up to date with the latest information about your fireworks products, promotions, and events. Regularly monitor and respond to customer inquiries and feedback.
By following these steps, you can create a dynamic and engaging website for your fireworks business that attracts customers and helps drive sales.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst Alt