Content vs Backlinks

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

ravva

Kayitli Üye
Katılım
23 Şub 2019
Mesajlar
28
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
1020
Web sitesi
www.vivaindia.com.mx
I just want to know For google seo which is more important in between Content vs Backlinks, please share your view ?
 
[youtube]9h1t5fs5VcI[/youtube]

That’s a scary claim coming from a Google representative.

Does it mean that all of your link-building efforts have been a waste of time?

Well, maybe it does.

It depends on the type of links that you’re building.

There are many factors that make the difference between a good backlink and bad backlink. I’ll explain what those factors are and how to get the good ones.

But first, let’s make sure you understand what a backlink is.

What is a backlink?
A backlink is a link that goes from an external URL to your website. If another website links to a page on your website, you receive a backlink.

[youtube]BkR7L41SroU[/youtube]

And traditionally, these little beauties are excellent for your SEO.

In fact, for a long time, the top-ranking websites simply had to generate a massive amount of backlinks from other websites, regardless of the quality of those backlinks.

Eventually, though, businesses started link building through spammy websites with black hat SEO strategies.

This naturally led Google to update its algorithm to treat each backlink with the attention it deserves, whether that be positive, negative, or neutral.
 
Her ikisi de eşit derecede önemlidir. Biri diğeri olmadan eksik. Aslında bir maç için iki oyuncu gerektiren bir Tenis oyunu gibidir. Yapı ve içeriği birbirine bağlamak, el ele gider. Güçlü ve ilgi çekici içerik içermeyen linkler oluşturmak veya yüksek kaliteli içerik geliştirmek ancak etkili bir dolandırıcılık oluşturma stratejisi değil, ikisi de bir başarısızlık.

SEO’nun karmaşık yapısını göz önünde bulundurarak, çeşitli arama motorlarının sürekli değişen parametreleri arasında web sitenizin derecelendirmelerini geliştirmek için daima uyum sağlamanız gerekir. İçerik, Arama Motoru Optimizasyonu'nun en önemli yönlerinden biridir. Her zaman ve sonra dijital platformlarda ürünlerimizi veya hizmetlerimizi pazarlamak için farklı teknikler kullanmaya çalışıyoruz, ama sonuçta hepsi tek bir şeyle sonuçlanıyor: İçerik. Bir marka ile müşterileri arasında güçlü ve etkili bir iletişim aracıdır. Dijital pazardaki bir markanın dijital ayak izini belirleyen şey budur.

Ayrıca, Link oluşturma, web pazarlama stratejilerinizden gelen arama motoru optimizasyonu sonuçlarını güvenli hale getirmek için sayfa dışı SEO için olduğu kadar sayfa dışı SEO için de önemlidir. Web sitenize dijital ortamdaki diğer yerlerden bağlantılar oluşturma işlemidir. Sitelerinize dizinlerden alıntılar eklemek en kolay yoldur ve yerel SEO için en iyisidir.

Yani, efekt bağlantı kurma ile zengin içerik Arama motoru optimizasyonu elde etmenin yoludur.
 
Her Zaman İçerik Web Siteniz İçin Daha İyidir. Geri bağlantılar önemlidir ve sıralamanıza yardımcı olur.
 
İçerik Web Siteniz İçin Daha İyi. Geri bağlantılar önemlidir ve sıralamanıza yardımcı olur. Ancak içerik, PPC'den SEO'ya, medya kapsamına ve yönlendirme trafiğine kadar tüm kanallarda çalışır.
 
The debate between content and backlinks in the context of SEO (Search Engine Optimization) revolves around the relative importance of these two factors in influencing a website's search engine rankings. Both content and backlinks play crucial roles in SEO, and a balanced approach is often recommended for effective optimization. Let's explore the significance of each:

 1. Content:
  • Quality Content is King: Search engines aim to provide the best possible results for users. Quality content that is relevant, informative, and engaging tends to rank higher.
  • User Experience: Content is a fundamental component of the user experience. If your content satisfies user intent, visitors are more likely to stay on your site, reducing bounce rates and improving rankings.
  • Keyword Optimization: Content allows you to incorporate relevant keywords naturally, signaling to search engines what your page is about. Avoid keyword stuffing and focus on providing value to your audience.
  • Freshness and Updates: Regularly updating and adding fresh content signals to search engines that your site is active and relevant, positively impacting rankings.
 2. Backlinks:
  • Authority and Trust: Backlinks, especially from reputable and authoritative sites, act as "votes of trust" for your content. They contribute to building your website's authority and trustworthiness.
  • Link Diversity: Having a diverse and natural link profile, with links from various sources, is beneficial. Avoid low-quality or spammy backlinks, as they can have a negative impact.
  • Anchor Text Optimization: Backlinks often come with anchor text, which is clickable text in a hyperlink. Proper anchor text optimization can help search engines understand the context and relevance of the link.
  • Link Building Strategies: Actively pursuing high-quality backlinks through strategies like guest posting, influencer outreach, and content promotion can boost your site's visibility.
Balancing Content and Backlinks:
 • Quality Over Quantity: Both content and backlinks should prioritize quality over quantity. High-quality, relevant content and authoritative, relevant backlinks are more impactful than a sheer volume of either.
 • Integrated Strategy: Content and backlink strategies should be integrated. High-quality content naturally attracts backlinks, and having valuable content to link to enhances the effectiveness of your link-building efforts.
 • User-Centric Approach: Focus on creating content that addresses user needs and interests. When users find value in your content, they are more likely to share it, enhancing the potential for natural backlinks.
In summary, both content and backlinks are integral components of a successful SEO strategy. Rather than viewing them in isolation, it's advisable to adopt a holistic approach, creating high-quality content that naturally attracts backlinks while actively pursuing strategic link-building efforts. Ultimately, a well-rounded strategy that considers both aspects is likely to yield the best results in terms of search engine visibility and organic traffic.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst Alt