Adsense Gelir Artırma Yöntemleri !

Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

ali

Moderator
Katılım
6 Ara 2018
Mesajlar
94
Tepkime puanı
36
Puanları
18
Yaş
35
Konum
Almanya
Web sitesi
webtiryaki.com
1- TBM yüksek kategorili siteler

Bilinmeyen bir şekilde etkileşimli reklamların fiyatlarının belirtildiği daha çok rekabet göz önünde bulundurulur. Google Adwords de rekabete hazır bir fiyatlandırma reklam için ödeyeceğiniz meblağları belirliyor. Doğal olarak çok fazla firma ya da kişi ondan önce reklam hedefi mevcut reklam için ödeyeceğiniz bunlar da artıyor. Sitede bir haber siteniz var ve bu siteye 1 otel girmesi büyüklüğünde hit dışında hiç bir artı sağlamıyor. Bunun için de başında başına ödemeniz gerekir maliyet (TBM) doğal olarak az oluyor ve reklam fiyatları ve reklam gelirleri de az oluyor. Ancak bir siteniz daha var ve bu siteden beyaz eşya satışı yapıyorsunuz. Sitenize onu gelen internet bağlantısı, yeni bir buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ya da fırın almak.

2- Büyük ebatlı reklamları tercih edin
Google reklamlarının küçük ebatlı olanları yerine daha büyük ebatlı olanları tercih edilebilir (300 x 600, 336 x 280) ve Google kazanç arttırma kodunu kullanarak küçük reklamlar yerine büyük reklamlar görünmesini sağlayabilirsiniz.

Google kazanç artıma kodu:

Kod:
<style>
.example_responsive_1 { width: 320px; height: 100px; }
@media(min-width: 500px) { .example_responsive_1 { width: 468px; height: 60px; } }
@media(min-width: 800px) { .example_responsive_1 { width: 728px; height: 90px; } }
</style>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- example_responsive_1 -->
<ins class="adsbygoogle example_responsive_1"
    style="display:inline-block"
    data-ad-client="ca-pub-XXXXXXX11XXX9"
    data-ad-slot="8XXXXX1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Esnek reklam kodunuzun ca-pub'ı ve Slot kodunu açar. Bu şekilde küçük ebatlı reklamlar yerine sayfa genişliğini (mobil, tablet) uygun en büyük reklamlarlıdır.

3- Reklamları sayfanın başına eklemeyin
Reklamları sayfanın en başında değil, parçanın içine ve başında yönlendirelisiniz. Adsense yayıncılarının artık bilmesi gereken bir şey var ki, insanlar sayfanıza girdiği anda reklamlarınız tıklamazlar. Yeniden girer girmez reklama tıklasalar safra, reklama tıkladıklarını fark edip hemen reklamı kapatacaklardır. Bu da hem sayfanızda geçirilen süreyi azaltacak hem de reklama istemsizseniz, AdSense kazancınızı düşürecektir.

4- Reklam ekleme hakkınız
3 bağlantı birimi ve 3 görüntülü ve metin reklam birimi ile Feed içi reklam birimi. Rekları kalıcı olarak yöneden önce deneme süreci ile ilgili reklam türlerinin, nerelerde daha fazla tıklandığını analiz ederek, reklamlarınız buna göre güncellemelisiniz. TBM'lerinin de genel olarak düşük oldugunu. TBM'ler sayfa içeriğine göre farklılık gösterse de, bağlantı birlerinde TBM'sinin genel olarak düşük oldu. Sizlere de 3 bağlantı birimi hakkınızın üçünü de kullanmamanızı kullanarakim. Reklamlarda yeni açılış açma özelliği, TBM'si az olan reklamlara yönelik açılış ve sayfadan ziyaretçiyi açarak, çok düşük kazanç getirecektir.

5- Eşleştirilen yaratıcı reklamlar
Bu reklamların dışında eşleştirilen içerik reklam birimini de kullanmanız sayfanızda geçirilen süreyi de artıracaktır. Sayfanızda bir konuyu okuyan ziyaretçi, başka bir konu yoksa sayfadan çıkacaktır. Sayfada bulunma sürenizi yönlendirmek için içerik eşleştirilen içerik reklamları geliştiren Google, artık bu içerikler içine de reklamlar serpiştiriliyor. Ancak TBM'lerinin çok çok düşük olduğunu buldu. Eğer sayfanızda “benzer içerikler” gibi olası mevcutsa eşleştirilen içerik kodunu kullanmayabilirsiniz
.
6- Reklamlarınızı inceleyin
AdSense Reklam inceleme planı gelerek burada uygun olmayan reklamları engelleyebilir, sitenizin ziyaretçi profili uygun olan reklamları incelenmiş olarak yönlendirilir. Türkiye reklamları bölümünde son incelememde 6 binden fazla reklam vardı. Buradaki reklamlar günlük olarak değişiyor. Siz de sitenize giren kitlenin tıklaması muhtemel reklamları (TBM yüksek olanları tercih edin) incelenmiş olarak yönlendiriliyor, yönünü ziyaret ediyor, sitenizi ziyaret eden eden kitlenin tıklanmayan reklamları
7- Kişiselleştirilmiş reklamları
Kişiselleştirilmiş reklamlar bazı siteler için kazancı düşürüyor. Site sınıflandırmaya göre kişiselleştirilmiş reklamları kapatabilirsiniz. Ürünleri siteniz altın fiyatları ile ilgili bir site. Sitenizi ziyaret eden ziyaretçiler de ilgi alanları balıklar ve arabalar. Sitenize girebilir bu kişiye balıklarla ve arabalarla ilgili reklamlar çıkacaktır. Yani bu ziyaretçi zaten yeteri kadar balıkları ve arabaları inceleyerek. Sitenizi daha farklı bir reklam olabilir ki, tıklasın.
8- Eşzamansız reklamları tasarımı
Google AdSense reklamları içeride eşzamanlı ve eşzamansız reklamlar seçenek olarak boyut sunulsa da, sitenin hızlı olması ve reklamların hemen görünmesi için eşzamansız reklam kodlarının olmasını tavsiye ediyoruz. Kaynak: Google
 
Increasing AdSense income requires a combination of strategies to optimize your website's performance and attract more targeted traffic. Here are some methods to boost your AdSense earnings:

 1. Quality Content: Produce high-quality, engaging content that resonates with your target audience. Valuable content attracts more visitors and keeps them on your site longer, increasing ad impressions.
 2. Keyword Optimization: Conduct keyword research to identify high-value keywords related to your niche. Use these keywords strategically in your content and meta tags to improve search engine visibility and attract relevant traffic.
 3. Ad Placement: Experiment with different ad placements to find the most effective positions for maximizing clicks and revenue. Generally, placing ads above the fold and within the content tends to perform well, but ensure they don't disrupt user experience.
 4. Ad Unit Types: Test different types of ad units, including text, display, and link units, to see which ones generate the highest earnings for your site.
 5. Responsive Design: Ensure your website is optimized for mobile devices since a significant portion of web traffic comes from smartphones and tablets. Responsive design ensures that ads are displayed properly on all screen sizes, maximizing their effectiveness.
 6. Increase Traffic: Focus on increasing your website traffic through various channels such as SEO, social media marketing, email marketing, and guest blogging. More traffic means more ad impressions and clicks, leading to higher AdSense earnings.
 7. A/B Testing: Continuously test different ad formats, colors, sizes, and placements to identify the most profitable combinations. A/B testing helps you understand what resonates best with your audience and improves overall ad performance.
 8. Optimize Page Speed: Improve your website's loading speed to enhance user experience and reduce bounce rates. Faster-loading pages tend to attract more visitors and encourage them to stay longer, increasing ad impressions.
 9. AdSense Experiments: Utilize AdSense experiments to test different ad settings without affecting your current revenue. This allows you to make data-driven decisions and optimize your ad strategy over time.
 10. AdSense Policies Compliance: Ensure compliance with AdSense policies to avoid penalties or account suspension. Violations can significantly impact your earnings and reputation, so stay updated on the latest policies and guidelines.
By implementing these strategies and continually refining your approach based on data and user feedback, you can steadily increase your AdSense income over time.
Townhouse for Sale in Ajman
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
evet katılıyorum, yöntemler harika, teşekkürler
 
Geri
Üst Alt