avatar_replikacep

FA Board Icons ( Bölüm ikonları modu )

Started by replikacep, Jul 06, 2020, 10:30 PM

Previous topic - Next topic
Topic keywords [SEO] FABoardIcons(Bölümikonlarımodu
mod sayesinde  bölümlerin her biri için farklı farklı icon  koyabileceksiniz

mod  ayarları 

Ayarlar
Her kartın bir simge ve renk alanları vardır
Yönetici> Yapılandırma> Değişiklik Ayarları> Çeşitli altında varsayılan bir simge ve renk belirtilebilir

mod  indirme linki : https://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=4224