avatar_mustafa

smf 2.1 son mesajları üstte alma

Started by mustafa, Apr 18, 2020, 11:19 AM

Previous topic - Next topic
Topic keywords [SEO] Smfson2.1mesajlarıüstte
Bunu bir yerde gördüm

BoardIndex.template.php de
bul
echo '
<div id="boardindex_table" class="boardindex_table">';

değiştir
echo '
<div id="boardindex_table" class="boardindex_table">';
template_ic_block_recent();
hem altta hem üstte gözüktü bunu nasıl engelleriz derseniz

bul
$func = 'template_ic_block_' . $block['tpl'];
$func();

değiştir
$func = 'template_ic_block_' . $block['tpl'];
if($func == 'template_ic_block_recent')
echo'';
else
$func();
Designer