avatar_mustafa

Hazreti Mevlana İlahi aşka adanmış bir ömür

Started by mustafa, Jan 07, 2020, 01:18 PM

Previous topic - Next topic
Jan 07, 2020, 01:18 PM Last Edit: Jan 07, 2020, 01:21 PM by mustafa
Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömründe insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 746. yılında anılıyor.

IZLE

https://interaktif.trthaber.com/2019/mevlana/
Designer