Gönderen Konu: Net Use Komutu  (Okunma sayısı 1430 defa)

02 Ara 2012, 15:19:19

Wu-Tong

 • Ziyaretçi
Net Use komutu ağdaki bir kaynağın paylaşımını ya da kullanımını sağlar. Bir bilgisayarı bir ağa bağlarken, varolan bağlantısını keserken ya da bağlantılarının durumunu öğrenirken çeşitli parametreleriyle bu komut kullanılabilir. Net use, Ms-Dos komut satırında çalıştırılır. Mevcut bağlantı durumunu öğrenmek için parametresiz olarak çalıştırılır.Yazılış Şekilleri

net use [{DeviceName | *}] [{\\ComputerName\ShareName[\volume]] |[http://ComputerName/ShareName[/folder]}] [{Password | *}]] [/user:[DomainName\]UserName] [/user:[DottedDomainName\]UserName] [/user: [UserName@DottedDomainName] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]

net use [DeviceName [/home[{password | *}] [/delete:{yes | no}]]

net use [/persistent:{yes | no}]

Parametreleri

DeviceName Bağlantı yapılacak ya da bağlantısı kesilecek kaynağın adıdır. Kaynaklar iki çeşit olabilir; paylaşımı olan herhangi bir makine (D:'den Z:'ye kadar) ya da yazıcılar (LPT1:'den LPT3:'e kadar).

\\ComputerName\ShareName
   Sunucu ya da paylaşımlı kaynağın adı. Eğer ComputerName içerisinde boşluklar içeriyorsa, tırnaklarla "\\Computer Name\Share Name" yazılması gereklidir. Bilgisayar adı 1-15 karakter arası uzunlukta olabilir.

\volume
    Server üzerinde bir NetWare birimi tanımlar. Yalnız bunun için "NetWare Client Service" kurulu ve NetWare sunucusuna bağlanmak için çalışıyor olmalı.

http://ComputerName/ShareName[/volume]
   Paylaşımlı kaynağın ve WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning ) sunucusunun adını belirtir.

password
   Paylaşılan kaynağa giriş için gerekli şifreyi belirtir.

/user
   Bağlantının yapıldığı kullanıcı adından farklı bir kullanıcı adı belirtir. /savecred parametresiyle birlikte kullanılamaz.

DomainName
  Farklı bir etki alanı (domain) belirtir. Yazılmadığı takdirde, "net use" mevcut bağlı bulunulan etki alanını tanımlar.

UserName
  Bağlı olan kullanıcı adını belirtir.

DottedDomainName
  Kullanıcı hesabının bulunduğu etki alanı için tam yetkili etki alanı adını belirtir.

/savecred
  Kullanıcıya şifre sorulması halinde gerekli olacak bilgileri tekrar kullanım için tutar. /smartcard ve /user parametreleriyle birlikte kullanılamaz.

/smartcard
  Smart Card'da bulunan gerekli bilgileri ağ bağlantısında kullanım için tutar. /savecred parametresiyle birlikte kullanılamaz.

/delete
  Belirlenmiş ağ bağlantısını keser. Ağ bağlantı adı olarak * tanımlandığı takdirde bütün bağlantıları keser.

/persistent:{yes | no}
  Mevcut ağ bağlantılarını kontrol eder. Varsayılanı en son kullanılandır. "Yes" parametresi bütün bağlantıları oldukları gibi kaydeder, tekrar açılışta yeniler. "No" ise yapılan veya yapılmış olan bağlantıları kayda almaz. Tekrar açılışta bağlantılar eski ayarlarıyla kurulur. Persistent (varolan) bağlantılar /delete komutuyla kaldırılabilir.

/home
  Kullanıcıyı ev dizinine bağlar.

net help command
 Belirtilen net komutu için yardım dosyasını gösterir.

Kullanımı
Bir ağ kaynağına bağlanmak, daha önce yapılmış bir bağlantıyı kesmek ya da kendi mevcut bağlantılarını görmek için "net use" kullanılabilir. Eğer paylaşılan dizin halihazırda kullanılan dizinse ya da aktif durumdaki bir işlemde kullanılıyorsa, bağlantısı kesilemez.

   
 • Bağlantı bilgisini görme 
           1. Belli bir bağlantı bilgisini görmek için net use DeviceName,
           2. Bilgisayarın bütün bağlantılarının listesini görmek için parametresiz olarak net use şeklinde kullanılabilir.
 • NetWare sunucularına bağlanma
       
        NetWare için Client Service kurulduktan sonra, Novell ağında bir NetWare sunucusuna bağlanılabilir. Komut olarak, Windows Networking sunucusu ayarlarının aynısı yapılır, sadece buna ek olarak "volume" (birim) kısmı da belirtilmek zorundadır.
   
   
 • Tırnak işaretinin kullanımı
   
        Eğer yazılan ServerName boşluk içeriyorsa, "Server Name" şeklinde tırnak işareti kullanılmalıdır. Aksi takdirde, hata mesajı ile karşılaşılır.
Örnekler:

(Not: Verilen yazılı örneklerin nasıl yapıldığı hakkında, en altta verilen resimli örneklerle bilgi edinilebilir.)

"\\yazilim" isimli sunucudaki "\yazilim" paylaşılan dosyasına disk sürücü adı olarak "y:" harfi verilmek (map edilmek) istendiğinde;
  net use y: \\yazilim\yazilim

"\\Financial" isimli NetWare sunucusundaki "Letters" birimindeki "Mike" isimli dosyaya disk sürücü adı olarak "M:" verilmek istendiğinde;
  net use m: \\financial\letters\mike

"Accounts" etki alanından bağlanıyormuş gibi "Dan" kullanıcı kimliğiyle bağlanabilmek için;
  net use d:\\server\share /user:Accounts\Dan

"\\yazilim\yazilim" paylaşılan dosyasıyla bağlantıyı koparmak için;
  net use y: \\yazilim\yazilim /delete

"\\financial 2" kaynağında paylaştırılan "memos" dosyasına bağlanmak için;
  net use k: "\\financial 2" \memos

Kurulan bağlantıları her açılışta yeniletmek (yapılan değişiklikleri kaydetmek) için;
  net use /persistent:yes

Net Use, şifresiz bağlantı sağlamak istendiği durumlarda da kullanılabilir. "ITU" etki alanında olmayan bir bilgisayardan ve "Yazilim" sunucusuna bağlanmak için Başlat(Start) -> Çalıştır(Run)'a tıkladıktan sonra "\\yazilim" yazıldığında kullanıcı adı ve şifre sorgu ekranı çıkacaktır.Net use kullanıldığı takdirde, "net use \\yazilim" komutu girildikten ve "Yazılım" sunucusuna erişim hakkına sahip geçerli kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra, "Yazılım" sunucusuna bağlanmak istendiğinde herhangi bir kullanıcı adı şifre sorgusuyla karşılaşılmayacaktır.Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra "Yazılım" sunucusuna eşleştirme (mapping) işlemini gerçekleşir. Artık, Başlat(Start) -> Çalıştır(Run) kısmında "\\yazilim" yazılması halinde kullanıcı adı şifre sorgu ekranı çıkmayacaktır. Buradaki önemli nokta, komut ekranında "Yazilim" sunucusuna yerel kullanıcı adı ve şifresinin istenmesidir. Eğer ITU etki alanındaki kullanıcı adıyla bağlanmak istenirse komut satırında "net use \\yazilim\yazilim user:ITU\kullanıcı_adı" yazılması yeterli olacaktır.Bağlanılmak istenen ağ kaynağını eşleştirmek için önceki komuta ek olarak yeni bir sürücü adını "net use y: \\yazilim\yazilim" şeklinde yazmak yeterli olacaktır. (Aynı şekilde bu bağlantı da istenirse "ITU" kullanıcı adıyla yapılabilirdi.)

Bağlantıların durumunu görmek için "net use" komutu parametresiz olarak çalıştırılır.Gerçekleştirilen ağ bağlantılardan yalnızca bir tanesinin durumu görüntülemek istendiğinde "net use" komutunun sonuna görüntülemek istenen bağlantı yazılabilir. Örneğin: "net use \\yazilim\yazilim" yazıldığında resimdeki çıktı alınır:Yapılan bağlantılardan sadece biri kaldırmak istenirse, aşağıdaki gibi "net use bağlantı_adı /delete" komutu kullanılabilir:Yapılan ağ bağlantılarının tamamı kaldırılmak istendiğinde "net use * /delete" komutunu kullanmak yeterlidir.

« Son Düzenleme: 02 Ara 2012, 15:25:34 Gönderen: Wu-Tong »